Syn & Skøn

Er din ophavsret blevet krænket?

Syn- og Skønserklæring
En retssag er ikke alene tidskrævende og anstrengende, men vil også være en økonomisk belastning.
En Syn- og Skønserklæring fra en faglig ekspert vil være af stor betydning.
Erklæringen kan grundlæggende anvendes på 2 forskellige måder.

Dokumentation
Du kan afslutte en tvist, FØR den ender i retten.
Send Syn- og Skønserklæringen til din modpart.
Modparten skal klart kunne se, at det er foretaget en grundig analyse og undersøgelse.
Erkender modparten at argumenter er velbegrundede, vil det være tvivlsomt, at de fortsætter krænkelsen.

Bevisførelse
For at afgøre en tvist, NÅR den lander i retten.
Retten anmoder en fagperson, en Skønsmand, om at besvare forskellige spørgsmål.
Når skønsmanden har afleveret sin erklæring til retten, har parterne mulighed for at stille supplerende spørgsmål.
Den 1. juli 2017 trådte nye regler om syn og skøn i retssager i kraft.
Dermed er det muligt, at få udpeget flere skønsmænd til besvarelse af samme spørgsmål.

Svend Onø har udarbejdet flere Syn- og Skønserklæringer og er siden 2011 tilknyttet Sø- og Handelsretten som Sagkyndig Dommer og fra 2019 ligeledes Østre Landsret.

Kontakt Svend Onø
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.