Pas godt på dine rettigheder

Rettigheder kan være forskellen mellem succes eller fiasko

Forestil dig at du har brugt flere måneder, måske endda år, på at gennemarbejde og udvikle et stykke arkitektur, et produkt, et design, et stykke kunsthåndværk.
Det kan være et værk, der er skabt af dig som enkeltperson, eller som del af et mindre eller større team.
Under alle omstændigheder er det et værk, der skal gøre en forskel og skabe værdi, både for brugerne, såvel som for din forretning og din anseelse. 

Værket er offentliggjort og kommet på markedet, har fået rigtig god omtale og er blevet til en god og sund forretning.
En dag så ser du en efterligning, og du er ikke i tvivl om at det er en kopi af dit værk.
Som den første reaktion, vil du ligesom de fleste, sikkert gennemgå en stor del af følelsesregistret – måske føler du dig vred, skuffet, krænket … og måske også lidt stolt over, at andre har fundet dit design værd at kopiere …

Udover anseelsen og at æren er blevet krænket, kan du dog se for dig, hvordan din forretning svinder ind.
Kan det virkelig passe at andre skal nyde godt af din store indsats og investering?
Hvilke muligheder har du?
… og hvad gør du nu? 

Uanset om du er en foretagsom, kreativ, passioneret, visionær og ambitiøs enkeltperson, iværksætter, et Startup eller et større etableret Brand, så vil du have et stærkt behov for beskytte dine værker og din forretning bedst muligt … dine rettigheder er en forudsætning, for de mange interesser der er på spil.  

Tilsammen ligger immaterielle rettigheder, både her i Danmark og ude i den store verden, til grund for en omsætning af varer og ydelser for mange milliarder og repræsenterer tusindvis af arbejdspladser … Rettigheder der kan gøre forskellen mellem succes eller fiasko.

Det kloge valg

Det er en klog strategi, og en klog beslutning, IKKE at overtræde og misbruge andres ophavsret, men derimod at respektere andres opfindsomhed, talent og succes.
Det er det kloge valg at lade sig inspirere, analysere og se på hvad der er muligt at forbedre og hvad der kan skabe værdi, og derefter, i fri konkurrence, at udvikle sit eget univers, sin egen fortælling, sit eget Brand, sine egne værker.

Rent teknisk, har det aldrig været så nemt at realisere en idé, at fremstille og gå i produktion, og det uanset om det er digitalt eller fysisk. Vi har både dygtige håndværkere, maskiner og teknologi der kan det mest utrolige.

I mit virke som designer, oplever jeg et marked der bliver mere og mere trængt, konkurrencen intensiveres. Når nogen ser en god forretning, er det næsten automatisk, at der er nogen der også gerne vil have en andel i den samme succes.

Mens fri konkurrence er befordrende for udvikling og værdiskabelse, så skal vi komme snylteri til livs, ingen skal kvit og frit kunne misbruge andres rettigheder.

Behovet for en løsning

Som Sagkyndig Dommer i Sø- og Handelsretten og har gennem mange sager, set hvordan bevisbyrder bliver fremlagt i Retten.
Jeg arbejder med syn og skøn i tvister om ophavsret, og som designer og har selv prøvet at blive snydt.

 Det blev åbenlyst for mig, at der er et stort behov for et eller andet system, et system der kan håndtere ophavsret på en anden måde, eller som et supplement til de eksisterende muligheder.

Derfor besluttede jeg mig for, at gøre noget ved de problematikker, der er omkring at sikre sig og håndhæve sin ophavsret.
Det gjorde jeg dels på baggrund af det jeg selv har oplevet, og dels det jeg har set i retten.
Jeg mødtes med Morten Rosenmeier som har en dyb viden om rettigheder idet Morten er Professor i Ophavsret.
I løbet af kort tid var der rigtig god energi og udveksling af idéer og indsigter.
Vi gik i gang med at samle et team til at realisere ideen om at kunne håndhæve rettigheder, på et bedre og stærkere grundlag.  

Det er som direkte følge af denne spæde start og et dedikeret teams store ekspertise og indsats, at vi den 24. februar 2022 har startet DesignNævnet og Responsumudvalget op.
DesignNævnet består af juridiske eksperter indenfor ophavsret, designret og markedsføringsret og hertil kommer en række fagligt sagkyndige eksperter indenfor Arkitektur, Design og Kunsthåndværk.

Formålet med DesignNævnet og Responsumudvalget

Med oprettelsen af DesignNævnet og Responsumudvalget har vi nu i Danmark endeligt et instrument til at gøre det nemmere og billigere at håndhæve ophavsret.
Formålet er at komme en masse gode kreative virksomheder og mennesker til gode.

DesignNævnet vil behandle tvister mellem to parter, hvor der er uenighed om hvorvidt den ene parts rettighed er krænket.
Den afgørelse som DesignNævnet kommer frem til, kan enten bruges til at indgå i en mere kvalificeret dialog mellem parterne – og forhåbentligt som grundlag for et forlig.

Hvis det ikke er muligt med et forlig kan afgørelsen bruges som retningsanvisende i forhold til hvilket udfald, man kan forvente at ville kunne få ved en eventuel Retslig tvist.
Responsumudvalget afgiver ensidige udtalelser der, hvor en sag er indbragt af den rettighedshaver som føler sig krænket.
Responsumudvalget kan også bruges i det tilfælde hvor der ønskes en vurdering af, hvorvidt en frembringelse kunne være i strid mod ophavsretslovgivningen.

Det bliver nemmere og billigere af få støtte

Hvis man vil indbringe en sag foregår det digitalt over DesignNævnets webside.
Det er tilrettelagt så man kan indbringe en sag for DesignNævnet og Responsumudvalget ved egen hjælp og hvis det ønskes, uden juridisk rådgivning.

Undervejs i forløbet med at udvikle DesignNævnet og Responsumudvalget, har der været en del bemærkninger vedrørende det beløb som en sag kommer til at koste.
Til det vil jeg notere, at når to parter mødes i Retten i dag, vil der være en høj omkostning til juristerne.
Dertil kommer udgiften hvis man ønsker at bruge en Syn & Skøns udtalelse.
Tilsammen kan det at føre en sag frem til retten, løbe op i flere hundred tusinde og nogle gange meget højere beløb, for ikke at tale om de menneskelige omkostninger.

Bag afgørelser fra DesignNævnet er der en landsdommer, en juridisk sekretær og 3 sagkyndige eksperter.
Bag Responsumudvalgets udtalelser er der en professor i ophavsret, en juridisk sekretær og 3 sagkyndige eksperter.
Til sammenligning med at føre en sag i Retten, så er beløbet for at indbringe en sag for DesignNævnet og Responsumudvalget meget beskedent.

En række organisationer arbejder på forskellige ordninger, for dem der har begrænsede økonomiske muligheder for at føre en sag.
Vi håber, og forventer, at nævnets afgørelser vil have en sådan autoritet, at opslidende retssager kan undgås og i stedet kan parterne indgå mindelige forlig og aftaler.

Et kæmpestort tak

At DesignNævnet og Responsumudvalget er blevet en realitet, skyldes udelukkende et team som hver især har ydet deres helt unikke bidrag med deres ekspertise og faglige viden.
Alle har viljen til at gøre en stor forskel, og skabe et instrument for de mange mennesker og virksomheder, som har et behov for at beskytte og håndhæve deres ophavsret.

I nærmeste fremtid vil der yderligere være flere stærke og engagerede organisationer på vej for at styrke bestyrelsen i “Foreningen for Retsbeskyttelse af Arkitektur, Design og Kunsthåndværk”.

Herfra et kæmpe stort og inderligt tak til hele bestyrelsen og til de organisationer som støtter op omkring DesignNævnet og Responsumudvalget.
Vi skylder en ligeså stor tak til UBVA, Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde, til Dreyers Fond og til Statens Kunstfond for at støtte op omkring projektet.

Med tanke på alle jer foretagsomme, kreative, passionerede, visionære og ambitiøse iværksættere, startups og etablerede virksomheder – Pas godt på jeres rettigheder.

Svend Onø – 25.02.2022

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.