Hvad koster design?

Værdien af design

Tænker du at godt design er dyrt, så skulle du tage at kigge på hvad dårligt design koster!

Enhver overskridelse af et budgetter bør naturligvis undgås, eller rettere, det er afgørende med et realistisk budget. En grundig planlægning for alle faserne der omfatter design- og produktudvikling, kan i allerhøjeste grad betale sig.

Design Brief

I et professionelt samarbejde skal der udarbejdes en forventningsafstemning, et Design Brief.

  • Hvordan vil du markedsføre virksomheden?
  • Hvordan er din produktportefølje sammensat?
  • Hvordan ser markedet ud?
  • Hvad er succeskriterierne?
  • Hvilket formål tjener produktet?
  • Hvem henvender produktet sig til?
  • Hvilke materialer er til rådighed?
  • Hvilken produktionsmetode anvendes?
  • Hvad er udsalgsprisen?

Blot nogle få eksempler på spørgsmål der kan stilles, udover det med tiden og pengene!

God planlægning er den halve sejr!

Det er først og fremmest designerens opgave, at implementere brugernes behov. Men resten af puslebrikkerne skal også mødes i en vellykket løsning.

Der er for dyrt med fejltagelser og forkerte konklusioner, det færdige produkt skal ramme rigtigt første gang. Desværre er der ingen garantier for succes, først når produktet er på markedet, kommer den egentlige test.

Hvad koster design, der skaber værdi?

Design er meget mere end formgivning og styling, det handler også om at skabe værdi. God planlægning og projektledelse er en afgørende succesfaktor for profitabel produktudvikling.

Investeringen i design skal kunne tjene sig hjem. Den strukturerede og praktiske tilgang, gør det langt mere sandsynligt, at produktet vil være attraktivt efter forbrugernes opfattelse. Og det er forbrugeren der skal efterspørge og købe produktet! Det er derfor afgørende at produktet skiller sig ud fra konkurrenterne. Produktet skal have et distinkt særpræg så fordelene er fremhævet og åbenbare.

Lad os gennemgå mulighederne

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.