Har du problemer der skal løses?

Designtænkning som problemløsning
Der findes den slags problemer du ikke kan STYRE dig ud af;
Du er nødt til at DESIGNE din vej ud.

Nogle problemer er ÅBNE med uklare eller ingen grænser. Nogle problemer er KOMPLEKSE med mange elementer, der er relateret til hinanden. Du kan opleve DYNAMISKE problemer der konstant ændrer sig.
Du kan opleve problemer med mange FORBUNDNE afhængigheder mellem interessenter.
For at håndtere problemerne, vil du kunne erfare at Design Tænkning er et meget nyttigt redskab.

Hvordan Designere tænker

Design Tænkning er et redskab, der er meget velegnet til at løse problemer.
Problemer i den forstand, at de er dårligt definerede eller besværlige; problemer, der er vanskelige at løse på grund af ufuldstændige, modstridende og ændrede krav, der ofte er vanskelige at genkende.

Design Tænkere har det komfortabelt med usikkerhed og kompleksitet
Derved kan problemet og løsningen udvikle sig sammen, det giver mulighed for trial and error:
Fejl er læringskurver i paradokser, ikke dilemmaer.

Design Tænkere har evnen til at skifte mellem tilstande af tænkning
Holistisk og detaljeret.
Analyse og syntese.
Divergerende og konvergerende.
Ud af kassen og indenfor kassen.

Design Tænkere er empatiske
De kan adoptere andres pointer og kan forholde sig til andres behov og bruge det perspektiv i problemløsninger.

Design Tænkere kommer altid med løsninger
De er optimistiske.
Løsningerne er praktiske og skalérbare.
De skaber altid en vej ud af problemet.

Design Tænkere har evnen til at re-definere problemer
At arbejde med problemet, er lige så vigtigt som at arbejde på løsningen.
Bruger metaforer, fortællinger, rollespil, personas mv.
Den måde, du ser på et problem, definerer omfanget af løsningen.

Hvordan designere agerer

Design Tænkning understøtter en tilgang til problemløsning, der er meget velegnet til at arbejde med komplekse problemer.

Design Tænkere  arbejder i Teams
Co-creation = at få mest muligt ud af menneskelige ressourcer.
‘Friktionen’ mellem interessenter giver energi og inspiration.
Workshops er komprimeret & lean innovation; empati, eksperimenter og bevis.

Design Tænkere  bruger prototyper
Trial and error for at lade problemet og løsningen udvikle sig sammen.
Prototyper er ikke løsninger, men re-definerede spørgsmål.
Du kan prototype produkter, kampagner, forretningsmodeller, services …

Design Tænkere visualiserer
Evnen til at modellere, at fange i en skitse, tjener ikke kun som formål at kommunikere, men også som prototype eller som re-definition af spørgsmålet.

Design Tænkere påtager sig forskellige roller
Repræsenterer innovation.
Repræsenterer brugeren.
Repræsenterer markedsføring / kommunikation.
– og at være grænsefladen mellem alle ovenstående.

Design Tænkning skal gøres konsekvent for at opnå ekstraordinære resultater

Et eksempel på en proces kunne have seks trin:
– Forstå
– Observere
– Definere
– Idéudvikling
– Prototype
– Test

Inden for disse seks trin kan problemer re-defineres, de rigtige spørgsmål kan stilles, flere ideer dannes, og de bedste muligheder udvælges.
Trinnene er ikke lineære; de kan forekomme samtidigt og kan gentages.
Design Tænkere vil være i stand til at puste nyt liv i deres processer for idéudvikling, for at tage innovation og produktudvikling til et højere niveau.

Kort sagt – Design Tænkning er selve fundamentet for at opnå innovative output, der appellerer til mennesker.

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.