Det kreative mysterium

Kreativitet i en organisation bliver ofte betragtet som en sløret, upræcis og uforudsigelig proces, og det rigtigt opfattet. Men det er også rigtigt, at netop det slørede, upræcise og uforudsigelige indeholder et enormt potentiale for udvikling og succes.

At udvikle en ny ide og et indhold og formsprog der passer til opgaven, er til at begynde med en meget åben proces, alt kan lade sig gøre, intet er umuligt og netop derfor er idéer også ret skrøbelig. Skrøbelige idéer kan hurtigt skydes ned. Der er mange ukendte faktorer, som man kan stille kritiske spørgsmål til, spørgsmål som slet ikke kan besvares, fordi der ganske enkelt ikke er taget stilling til dem, endnu.
På det personlige plan kan det være en irrationel, akavet og skræmmende proces at forfølge en idé, tvivlen melder sig, er idéen rationel? vil den blive en succes? En naturlig nervøsitet melder sig.
Hvordan forvandles de hæmmende følelser og tvivlen sig til et aktiv med enormt potentiale?

Når det gælder om at udvikle en ide, er der er ikke noget sted, der er mere rigtigt at starte med, end et andet. Det kan være en konkret opgave der stilles, på baggrund af et erkendt markedsbehov, et implicit eller eksplicit ønske fra brugerne, et hul i produktporteføljen, en ny produktionsmaskine, et nyt materiale, mulighederne er mangfoldige. Andre gange kan det føles det som om ideen kommer dumpende ned fra en klar himmel, altså at ideen starter med en intuition, men hvad er intuition?
Vi bevæger sig rundt i verdenen gennem vores sanser, som fylder os konstant med indtryk, observationer og informationer, nogle gør vi os bevidste og andre bliver ganske enkelt sorteret fra, kategoriseret som uden betydning, en flygtig tanke. Men hjernen har et registreret dem! Når vi modtager nye indtryk, så sker der en gang imellem noget forunderligt, nemlig at de tidligere indtryk bliver gendannet og kombineret med de nye indtryk; Voila! Genius er opstået.
Intuition bygger på kombinerede observationer og indtryk som får ny betydning, en ny sammenhæng og mening er skabt.

Så hvordan skabes resultater?
En model der virker for at opnå et succesfuldt samarbejde og resultat er, at der skal der skabes en gensidig tillid, forståelse og respekt mellem parternes interesser.
Der skal være rig mulighed for at eksperimentere og lege med ideerne, i et tæt og fortroligt samarbejde. Der skal der skabes nogle faste rammer med forventninger, mål, milepæle, budget, produktion, materialer, distribution, marked og brugere – også kaldet et Design Brief.

Hav tillid og gør dit arbejde, de største succeser venter stadig på forløsning, fordi mulighederne ligger i det ukendte, i nye kombinationer af kendt viden, som med den rette struktur kan forvandles til successer.

© Copyright, Svend Onø

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.