Vores kernekompetence

Du får et design der er unikt og med sin særlige karaktér.
For hvert produkt og produktserie, udarbejder vi det visuelle helhedsindtryk med genkendelig linjeføring, konturer, farver, former og strukturer, som gør netop din designløsning til noget nyt og særligt.
NYT – Det er ikke muligt at beskytte et design, hvis der tidligere er offentliggjort et lignende design.
SÆRLIGT – For at beskytte et design skal det have individuel karakter. Det betyder, at helhedsindtrykket skal adskille sig klart fra andre kendte produkters udformning.

Ophavsret på design

Designbeskyttelse

Vi kan beskytte dit produkts udformning og udseende i op til 25 år. Beskyttelsen dækker hele designets visuelle helhedsindtryk dvs. linjer, konturer, farver, form og struktur.
Hvis andre krænker dit design, er det muligt gennem retten, at få nedlagt forbud mod fremstilling, salg, import eller udlejning af samme eller lignende produkter.
Herudover kan du gennem retten få tilkendt erstatning for dit tab.
Indenfor EU er det muligt at beskytte design i alle 28 medlemslande med blot en enkelt ansøgning.

Samarbejde

Onø Design rådgiver om strategisk brug af immateriel ret og vi bruger vores viden om Designbeskyttelse, for at give dig unikke produkter, som styrker din forretning og brand.
Vi samarbejder med førende juridiske eksperter for proaktivt at beskytte og varetage dine rettigheder.

– Opfindelser
– Navn og Logo
– Design

Syn og Skøn

En Syn- og Skønserklæring fra en faglig ekspert vil være af stor betydning og kan grundlæggende anvendes på 2 forskellige måder.
Dokumentation – Du kan afslutte en tvist, FØR den ender i retten.
Brug Syn- og Skønserklæringen til at stoppe modpartens krænkelse.
Bevisførelse – For at afgøre en tvist, NÅR den lander i retten.
Retten anmoder en fagperson, en Skønsmand, om at besvare forskellige spørgsmål.