Designbeskyttelse

Vi kan beskytte dit produkts udformning og udseende i op til 25 år. Beskyttelsen dækker hele designets visuelle helhedsindtryk dvs. linjer, konturer, farver, form og struktur.
Hvis andre krænker dit design, er det muligt gennem retten, at få nedlagt forbud mod fremstilling, salg, import eller udlejning af samme eller lignende produkter.
Herudover kan du gennem retten få tilkendt erstatning for dit tab.
Indenfor EU er det muligt at beskytte design i alle 28 medlemslande med blot en enkelt ansøgning.

Vores ekspertise

For at få beskyttelse skal et design være:
NYT – Det er ikke muligt at beskyttet et design, hvis der tidligere er offentliggjort et lignende design.
SÆRLIGT – For at beskytte et design skal det have individuel karakter. Det betyder, at helhedsindtrykket skal adskille sig klart fra andre kendte produkters udformning.

For hvert produkt og produktserie, udarbejder vi det visuelle helhedsindtryk med genkendelig linjeføring, konturer, farver, forme og strukturer, som gør netop din designløsning til noget nyt og særligt.

Designstrategi

Onø Design rådgiver om strategisk brug af immateriel ret og vi bruger vores viden om Designbeskyttelse, for at give dig unikke produkter, som styrker din forretning og brand.

Vi samarbejder med førende juridiske eksperter for proaktivt at beskytte og varetage dine rettigheder.

– Opfindelser
– Navn og Logo
– Design

Svend Onø arbejder parallelt som  Syn- og Skønsmand, Sagkyndig Dommer i Sø- og Handelsretten samt Østre Landsret og som Bestyrelsesformand for Foreningen DesignNævnet.

Syn og Skøn

En Syn- og Skønserklæring fra en faglig ekspert vil være af stor betydning og kan grundlæggende anvendes på 2 forskellige måder.

Dokumentation
Du kan afslutte en tvist, FØR den ender i retten.
Brug Syn- og Skønserklæringen til at stoppe modpartens krænkelse.

Bevisførelse
For at afgøre en tvist, NÅR den lander i retten.
Retten anmoder en fagperson, en Skønsmand, om at besvare forskellige spørgsmål.

Designanalyse

Vi analyserer dit marked, dine konkurrenter og ny teknologi. Sådan undgår vi at efterligne og vi kan skabe dit eget unikke designprodukt og Brand.
 
Dit udbytte
Du får præsenteret mulighederne for at optimere dine produkter og gøre dem bedre og mere attraktive end konkurrenternes.