10 kendetegn for kreative mennesker

Kreative mennesker er ydmyge og stolte. Kreative mennesker har tendens til at være både ekstrovert og introvert. Kreative mennesker  er både rebeller og konservative. Hvor kreativ er du?

Af Faisal Hoque

Jeg tænker ofte på, om jeg er kunstner eller iværksætter. Jeg prøver simpelthen mit bedste for at skabe min egen unikke vej.

Det er sikkert at sige, at flere og flere iværksættere er kunstnere, og kunstnere af enhver art er iværksættere. Og tendensen er kun stigende, da alle ting (kunst, videnskab, teknologi, erhvervsliv, kultur, spiritualitet) i stigende grad er konvergerende.

Kreativitet er det fælles tema, der driver både iværksættere og kunstnere. Men kreative mennesker er ofte også paradoksale.

I løbet af denne sidste Labor Day weekend fandt jeg mig selv at læse uddrag fra den fremtrædende professor i psykologi og ledelse Mihaly Csikszentmihalyi’s bog Kreativitet: Creativity: The Work and Lives of 91 Eminent People (HarperCollins , 1996).

Han skriver:

“Jeg har viet 30 års forskning til, hvordan kreative mennesker bor og arbejder for at forstå ​​den mystiske proces, hvormed de kommer op med nye ideer og nye ting. Hvis jeg skulle udtrykke i ét ord, hvad gør deres personlighed anderledes end andres, er det kompleksitet, de viser tendenser af tanke og handling, som for de fleste er adskilt. De indeholder modstridende ekstremer, i stedet for at være et enkelt individ, er hver af dem sammensat. “

Mihaly beskriver ti træk som ofte er til stede i kreative mennesker, og som ofte er modstridende i deres natur.
I Creativity skitserer Mihaly disse:

1. Kreative mennesker har en masse fysisk energi, men de er også ofte stille og i ro

De arbejder mange timer med stor koncentration, samtidig med at de udviser en aura af energi og entusiasme.

2. Kreative mennesker har tendens til at være kloge og naive på samme tid

Det involverer udtryksevne eller evnen til at generere en stor mængde ideer; fleksibilitet, eller evnen til at skifte fra et perspektiv til et andet; og originaliteten ved at vælge usædvanlige kombinationer af idéer.

3. Kreative mennesker kombinerer legetid og disciplin, eller ansvar og uansvarlighed

Men denne legetid går ikke langt uden sin antitese, kvaliteten i at være målrettet, udholdende og vedholdende.

På trods af den ubekymrede sjæl, som har indflydelse på mange kreative mennesker, arbejder de fleste sent om natten og bliver ved, når personer med mindre drive ikke ville.
Vasari skrev i 1550, at når renæssancemaler Paolo Uccello arbejdede ud fra visuelle perspektivlove, gik han frem og tilbage hele natten, og mumlede til sig selv: “Hvilken smuk ting dette perspektiv er!”, alt imens hans kone forgæves kaldte på ham.

4. Kreative mennesker veksler mellem fantasi og og forestillingsevne; og en forankret følelse af virkelighed

Stor kunst og stor videnskab indebærer et spring af fantasi ind i en verden, der er forskellig fra nutiden.

5. Kreative mennesker har en tendens til at være både udadvendt og indadvendt

Normalt er den ene eller den anden dominerende; enten den som foretrækker at være i centeret af hvad der sker, eller den som sidder på sidelinjen og observerer den forbipasserende show. Kreative personer synes derimod at udvise begge træk samtidigt.

6. Kreative mennesker er ydmyge og stolte på samme tid

Det er bemærkelsesværdigt at møde en kendt person, som du forventer at være arrogant eller overlegen, kun for at møde selvironi og generthed i stedet.

7. Kreative mennesker undgår, i et vist omfang, rigide stereotyper med kønsrolle

Når man tester maskulinitet og kvindelighed af hos unge, finder man igen og igen, at kreative og talentfulde piger er mere dominerende og hårdere end andre piger, og kreative drenge er mere følsomme og mindre aggressive end deres mandlige kammerater.

8. Kreative mennesker er både oprørske og konservative

Det er umuligt at være kreativ uden først at internalisere et fokusområde. Så det er svært at se, hvordan en person kan være kreativ uden at være både traditionel og konservativ og samtidig oprørsk og rebelsk.

9. De fleste kreative mennesker er meget lidenskabelige over deres arbejde, men de kan også være yderst objektive over det

Uden lidenskab, mister vi snart interessen for en vanskelig opgave. Men uden at være objektiv omkring det, er vores arbejde ikke særlig godt og mangler troværdighed. Sådan fortæller historikeren Natalie Davis det:

“Jeg synes det er meget vigtigt at finde en måde at frigøre sig fra hvad man skriver, således at du ikke identificerer dig så meget med dit arbejde, at du ikke kan acceptere kritik og reaktioner, og det er faren for at være så meget i affekt som jeg kan være. Men jeg er klar over det, og når jeg finder det særligt vigtigt at frigøre sig fra arbejdet, og det er noget, hvor alderen virkelig hjælper. “

10. Kreative menneskers åbenhed og følsomhed udsætter dem ofte for lidelse og smerte, men også for stor fornøjelse

“Måske er den vigtigste kvalitet, den der er mest konsekvent til stede i alle kreative individer, evnen til at nyde skabelsesprocessen for dens egen skyld. Uden dette træk ville poeterne opgive deres stræben efter perfektion og ville skrive kommercielle jingler, økonomer ville arbejde for banker, hvor de ville tjene mindst dobbelt så meget, som de gør ved universiteterne, og fysikere ville stoppe med at lave grundforskning og blive ansat i industrielle laboratorier, hvor betingelserne er bedre og forventningerne mere forudsigelige. “

Paradoksalt eller ej, det jeg har lært er, at der ikke er nogen formel til individuel skabelse. Som Mihay siger, “kreative personer er bemærkelsesværdige for deres evne til at tilpasse sig til næsten enhver situation, og at bruge hvad der er til rådighed for at nå deres mål.”
Så mere end noget andet, hvad der kræves for at være kreativ, er opfindsomhed og modet til ikke at give op.

 

Kilde

 

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.